Close

De cliënt

Bee at Home vindt het belangrijk dat de cliënt met behulp van familie en mantelzorgers de regie houdt over zijn eigen leven. Het begeleidingsplan wordt samen met de cliënt en eventueel de mantelzorgers ingevuld en groeit mee met zijn of haar zorgbehoefte. Het zelfsturende vermogen van de cliënt wordt hierbij steeds belangrijker, waarbij de cliënt de regie houdt over het eigen leven bij de invulling van de zorg.

De mantelzorger

Veel mensen die dagbesteding krijgen hebben ook een of meerdere mantelzorgers. Zij vervullen een belangrijke rol in het leven van de cliënt en willen betrokken zijn bij de plannen en uitvoeren van de zorg aan hun naasten. Mantelzorgers zijn in eerste instantie expert: zij weten veel over de wensen en de behoeften van de cliënt. Mantelzorgers zijn daarnaast te beschouwen als partner in de zorg en in zekere mate mede-zorgverlener. Naast de begeleiding hebben de medewerkers van Bee at Home contact met de mantelzorger en erkennen hun belangrijke rol.

Professioneel

Bee at Home vindt dat je als cliënt moet kunnen rekenen op kwalitatief goede begeleiding, zorg en ondersteuning. Daarom werken we continu aan het bevorderen van onze deskundigheid. We willen hierin een betrouwbare partner zijn, waar de cliënt met een gerust hart op terug kan vallen. Zo zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Meer over ons

Kwaliteit van zorg is meer

Kwaliteit van leven en aansluiting van zorg en ondersteuning op persoonlijke wensen, vragen en dromen van de cliënt staan bij ons centraal. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. Hierbij houden wij altijd de autonomie van de cliënt en de eigen professie in het achterhoofd.

Als wij zelf de gevraagde zorg en ondersteuning niet kunnen bieden, zorgen we ervoor dat de cliënt verder wordt begeleid naar partijen die dat wel kunnen.

Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing. We hebben van nature een lerende houding en reflecteren continue op ons eigen gedrag en handelen. We staan open voor feedback. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar.

Onze missie

Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en we doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. We werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten. We richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Dat mogen onze cliënten en (keten) partners van ons verwachten en daarmee willen wij ons van onze concurrenten onderscheiden.

Onze visie

Bee at Home is een innovatieve en ondernemende kleinschalige organisatie. Bee at Home is een nog jong bedrijf (oktober 2017 opgericht) dat de ambitie heeft om te groeien in alle facetten van de organisatie. De instelling wil dagbesteding aanbieden en maaltijden leveren zodat zij langer thuis kunnen wonen en niet hoeven te worden doorverwezen naar een verpleeghuis.